Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Sønderborg Radikale Venstre

Arbejdsmarked

Vi vil have flere i arbejde og færre på offentligt forsørgelse. For det at have et arbejde er for os helt basalt. Det giver noget at stå op til om morgenen. Netværk og fællesskab med gode kollegaer. Og muligheden for at forsørge sig selv og sin familie. Vi ønsker, at endnu flere får del i de muligheder, der ligger i at have et arbejde – og den frigørelse, der ligger i at kunne forsørge sig selv og skabe sin egen tilværelse.
Flere skal med
Alt for mange danskere står i dag uden for arbejdsfællesskabet. Vi vil give flere chancen for at blive en del af fællesskabet. Derfor vil vi fortsætte reformerne ud fra den tanke, at flere skal bidrage med det, de nu engang kan. Samtidig skal vi turde se kritisk på de reformer, vi allerede har lavet, for at se om vi kan gøre det endnu bedre. Det kan vi i flere tilfælde bl.a. på førtidspensions- og fleksjobområdet. Vi vil samtidig skabe et rummeligt arbejdsmarked – og få grupper, der i dag er underrepræsenteret, bedre med. Det er fx en falliterklæring, at halvdelen af vores voksne indvandrere er uden arbejde. De og deres familier fortjener også den frigørelse, der følger af at arbejde og bidrage til det samfund, man bor i. Vi vil droppe regeringens fattigdomsydelser og i stedet satse på bedre integration også af de flygtninge, som kommer til Danmark. 
 
Fremtidens arbejdsmarked
Robotterne kommer! I løbet af de næste årtier vil op mod 800.000 job på det nuværende arbejdsmarked i Danmark kunne automatiseres og overtages af robotter. Det sker som led i det, mange kalder den 4. industrielle revolution. Tidligere har damp, elektricitet og computere revolutioneret den måde, vi producerer og forbruger. Nu vil kunstig intelligens, automatisering og digital disruption gøre det samme. Og det vil ændre vores arbejdsmarked dramatisk. Ligesom tidligere revolutioner har overflødiggjort visse jobfunktioner – men til gengæld skabt en række nye – vil denne revolution gør det samme. Forskellen i forhold til tidligere er den hastighed, hvormed revolutionen foregår. Det skaber behov for uddannelse, opkvalificering og efteruddannelse, der ruster os til en tid, hvor vi kommer til at arbejde side om side med robotterne. Radikale Venstre har sammen med Ingeniørforeningen nedsat en SIRI-kommission, der skal kortlægge, hvordan Danmark kan udnytte de mange nye vækst- og jobmuligheder, den 4. industrielle revolution skaber. Læs mere på siri.radikale.dk 
 
Mere international arbejdskraft
Udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde, er en ressource. Dygtige og hårdtar-bejdende internationale arbejdstagere bidrager allerede til forskning, udvikling og produktion i Danmark – og medvirker dermed til at skabe arbejdspladser til danskerne. Udlændingene gør Danmark stærkere – og rigere. Og fremover får vi endnu mere brug for deres arbejdskraft. Dansk erhvervsliv efterspørger allerede mere arbejdskraft, så ordrer, vækst og velstand ikke forsvinder mellem fingrene på vores virksomheder. Med et jobgarantikort ønsker vi at give vores erhvervsliv de bedst mulige betingelser for at rekruttere international arbejdskraft. Samtidig vil vi gøre det mere attraktivt at komme til Danmark som international arbejdstager og studerende – og skabe bedre vilkår for, at de kan etablere sig i Danmark med deres familie.