Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Sønderborg Radikale Venstre

Kort om de radikale udvalg

Vil du være med til at udvikle Radikale Venstres politik og sætte dit præg på dagsordenen. Så vær med i et af de radikale udvalg.
Radikale Venstre har tre typer af udvalg
  • Vedtægtsbestemte
  • Programudvalg
  • Dialogfora
Programudvalg har til opgave at skrive et politisk program for et bestemt emneområde eller et kortere program, kaldet et holdningspapir. Et dialogforums opgave er inden for et afgrænset politikområde at fremme politisk debat og oplysning blandt radikale medlemmer og i samfundet i øvrigt.
 
Næsten alle udvalg er åbne for ethvert medlem af partiet.  Undtaget er enkelte af de vedtægtsbestemte udvalg. Af de vedtægtsbestemte udvalg er kun Internationalt udvalg åbent for alle medlemmer.
 
Alle åbne udvalg har et forum på medlemsnetværket på radikale.dk, hvor man kan tilmelde sig. Er man tilmeldt et udvalg, modtager man en mail, når der skrives et indlæg på udvalgets sted, og man kan selv skrive indlæg i debatten.  Når udvalget holder møde, kan man deltage med rejserefusion (regler ses her).
 
Hovedbestyrelsen beslutter nedsættelse af konkrete udvalg, idet man vælger formand og skrive-eller styregruppe, samt fastsætter kommissorium og for programudvalg tillige tidsplan for arbejdet.
 
Hvis man ønsker, at partiet skal nedsætte et programudvalg eller dialogforum, skal man sende sit forslag til kommissorium og formand til udvalgskoordinator Hanne E. Jakobsen, som i øvrigt gerne besvarer spørgsmål.